Kontakta oss

Kontaktinformation

Adress​

Romstadsvägen 25, 65342 Karlstad

Mail

info@vitloken.com

Telefon

054-568980

Följ oss

Boka besök på Vitlöken

Vad roligt att du är nyfiken på vår förskola!
Du/ni är hjärtligt välkomna till Vitlöken på besök. På besöket får du träffa pedagoger, se vår förskola och bilda din egen uppfattning.

Kontakta oss via mail för att boka in ditt viktiga besök.

Intresseanmälan

GDPR Behandling av dina personuppgifter
Du som lämnar dina uppgifter till oss ska känna dig trygg med hur vi hanterar dessa.

På Vitlöken hanterar vi dina uppgifter utifrån den service via kö-anmälan som du har rätt till. Dina personuppgifter är den information som kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver information för att tillhandahålla den service vi ansvarar för via får kösystem. Det handlar om personuppgifter för att tillhandahålla en plats på förskola för ditt barn.

För att kunna besluta om plats på Montessoriförskolan Vitlöken behöver vi dina personuppgifter som underlag.

Rätten att hantera personuppgifter
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling
Samtycke
Avtal
Rättslig förpliktelse
Skydd för grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Personuppgifter som hanteras
Personuppgiftsbehandlingar på förskolan grundar sig på att vi utför en uppgift allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi kan även hantera personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vi hanterar de personuppgifter vi behöver för ändamålet med din behandling. T.ex. handlar det om namn, kontaktuppgifter och födelsedata i de fall det behövs.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter hanteras under den tid som behövs i enlighet med bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Samtycket till hantering av dina personuppgifter
Genom att skicka in intresseanmälan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta rektorn på Montessoriförskolan Vitlöken. Därefter kommer vi inte hantera dina uppgifter. Väljer du att återkalla ditt samtycke påverkar inte det lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Källor för hämtning av dina personuppgifter
Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi vid en placering på förskolan, samla in personuppgifter från annan instans, dessa kan vara: Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter från myndigheter, t.ex. försäkringskassan, kommunen, osv.

Att lämna personuppgifter till oss
För att kunna ingå avtal om placering på Montessoriförskolan Vitlöken behöver du lämna de personuppgifter vi begär.

Automatiserat svar
Ett automatiserat svar är ett svar som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat svar så informerar vi dig om detta.

Utlämning av personuppgifter
Vi är lagligt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, företag eller enskilda vid behov. De kan även lämnas ut till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning, dessa kan vara:
Betalningar (fakturahantering, banker eller betaltjänstleverantörer)
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, drifthantering, support och underhåll av våra IT-lösningar).
Kommun och skola
Kontakta oss angående dina personuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Montessoriförskolan Vitlökens rektor: anders@vitloken.com

Ansvar för dina personuppgifter på Montessoriförskolan Vitlöken
Montessoriförskolan Vitlöken är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten.
Organisationsnummer: 556627-4717.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån lagkraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR):
Integritetsskyddsmyndigheten