Välkommen till Vitlöken

Lära, Leka, Växa

"Världen börjar med barnen"
- Maria Montessori

Lär känna oss och hur vi jobbar

Praktiska vardagsövningar
Praktiska livet är vardagsövningar där barnet tränar på ”life-skills”, det vardagliga livet.
”Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.”
Matematik

Här får barnen tillgång till siffror, begrepp och matte. Matematiken integrerar vi i undervisningen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt.
”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.” Lpfö 18.

Ställ ditt barn i kö

Tänk på att vara ute i god tid om du önskar en plats hos oss

Add Your Heading Text Here