Vilka är vi?

Om oss

Montessoriförskolan Vitlöken är den lilla förskolan där barnet är i fokus. Vi är en fristående förskola som startades 1990 och bedrivs i en villa på Romstad i Karlstad . Hos oss får barnet utforska, upptäcka, lära, leka, vila, utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Här arbetar våra pedagoger och barn tillsammans utifrån Montessoripedagogiken. På Vitlöken främjar vi barnets utveckling både språkligt, socialt, känslomässigt och motoriskt. Vi lägger stor fokus på barns inflytande och självständighet.

Vitlöken drivs med engagemang, vision och en pedagogisk inriktning där vi vill att båda barn och pedagoger mår bra och trivs.

Våra pedagoger

Vi har en hög personaltäthet och välutbildad personal där kompetensutveckling är viktigt för oss och vår arbetsmiljö är trivsam och inspirerande. Våra pedagoger är både förskollärare, barnskötare och Montessorilärare och vi värdesätter personal med utbildning och kompetens där deras barnsyn också speglar deras arbete – att barnen är individer som ska bemötas med respekt, kärlek och empati.

Vid ordinarie pedagogers frånvaro har vi som mål att i den mån det är möjligt kontakta och anlita vikarier som barnen redan känner sedan tidigare, alltså att samma vikarier används.

Våra värderingar

Då vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken finns det alltid en gemensam röd tråd bland våra pedagoger och förskolan. Detta gör att vi strävar mot samma mål, delar vår vision och har barnen i fokus. Vi har en sammanhållning som präglas av vår filosofi och värdegrund.